fbpx

25-годишен опит при прилагането на терапия Вертора в рамките на възстановителната медицина на Руската федерация

25

Методът за терапия Вертора за продължително щадящо издължаване и разтоварване на гръбначния стълб е разработен от професор Кинляйн (Германия) през 1978 година.

Прилаганото продължително удължаване на гръбначния стълб се осъществява в условия на отпускане и в оптимални посоки при правилно положение на гръбначния стълб и запазени физиологични криви. Това се осигурява от конструкцията на системата, включваща еластични ребра.

Интегрирането на метода Вертора в комплекс от терапевтични мероприятия, съкращава времето за рехабилитация от 1.5 до 2.7 пъти при лечение на вертеброгенен болестен синдром, а след оперативна интервенция (постламинектомичен синдром и др.) с 2.5-3.5 пъти.

При наличие на дегенеративен синдром, дискова херния, дискогенна радикулопатия, в повечето случаи се постига пълна регресия на болковия синдром и клиничните прояви на неврологичен дефицит с възстановяване на мускулната маса на засегнатия крайник и стойката.

Методът Вертора се прилага също и в рамките на комплексни терапии за лечение на мозъчно-съдови заболявания и инсулт на гръбначния мозък.

При сколиоза от 1-3 степен се наблюдава тенденция към нормализиране на оста гръбнака, лордоза и кифоза, странични отклонения и усукване на торса, мускулен дисбаланс, изкривяване на таза.

Оценка за резултатите от внедряването на метода за терапия Вертора, е фактът, че той се прилага в 53 страни по света и вече 25 години в Русия, като към днешна дата това се случва в повече от 1500 медицински учреждения в Русия, включително и балнеосанаториуми, което ни дава право да говорим за неговата висока терапевтична и икономическа ефективност.

Повече от 800 лечебно-оздравителни комплекса на Руската федерация провеждат с помощта на системата Вертора (във всеки комплекс поотделно) от 10 до 70 хиляди процедури годишно.

Експлоатационният живот на терапевтичния уред Вертора е 20 години, което позволява на един уред да се проведат повече от 62 000 процедури. Устройството Вертора също така не изисква поддръжка и не консумира енергия.

В тази връзка, анализите на резултатите от прилагането на терапията Вертора безусловно ни позволяват да го препоръчаме за практическо използване при възстановително лечение.