Blog > Методът за терапия „ВЕРТОРА“ като част от комплексна рехабилитацията на функционалното състояние

Методът за терапия „ВЕРТОРА“ като част от комплексна рехабилитацията на функционалното състояние

Съвременната демографска ситуация, рязкото влошаване на здравето, смущенията в растежа, значителното намаляване на устойчивостта на организма към факторите на околната среда, спешно налагат разработването на всеобхватни мерки за решаване на тези проблеми. Една от актуалните задачи на деня е създаването на национална програма за „Запазване на здравето и поддържане работоспособността на населението на Русия.“ Тук основната задача не е идентифицирането на заболяването, а оценката на здравето и разработването на мерки за неговото укрепване.
Здравето се разглежда като процес на непрекъсната адаптация на организма към околната среда, а параметрите за здравословното състояние са приспособителните адаптационни възможности на организма. На границата между здравето и болестта възникват редица преходни състояния, известни като донозологични (предболестни). извършваните масови профилактични изследвания на населението показват, че 50 до 80% от населението е на различни етапи на такива предболестни състояния. Повечето хора се нуждаят не от медицинска диагностика, а от определяне на степента на намаляване на адаптационните възможности и степента на отклонение от нормата.
За възстановяване на функционалното състояние, ние прилагаме метода за терапия Детензор. Терапевтичната система „Детензор“ е създадена през 1978 година в Германия от проф. K. Кинляйн и се прилага успешно в терапевтични и ортопедични клиники по целия свят. Този метод отговаря на основните изисквания на една идеална система за възстановяване на гръбначния стълб и оказва положителен ефект върху централната нервна система. Прилаганото продължително удължаване на гръбначния стълб се осъществява в условия на отпускане и в оптимални посоки при правилно положение на гръбначния стълб и запазени физиологични криви. Това се осигурява от еластичната конструкция с наклонени ребра, чието положение се променя под въздействието на тялото на пациента.
При полагане на пациента върху системата се формира оптимално-насочена сила на обтягане, която е строго зависима от теглото на тялото на пациента, които в съвкупност водят до разтоварване на кинематичната система на гръбначния стълб и не допускат прекалено издължение. Важно предимство на тази система е емоционалният комфорт на пациента в комбинация с корекцията на мускулния тонус. За това свидетелства нормализирането на тоничната фаза при нистагъм, характеризиращо се с увеличаване на вестибуларната устойчивост. Установява се благоприятен ефект върху редица психо-физиологични процеси: внимание, памет, сензомоторни реакции и други.
При провеждане на терапията още от първите процедури се забелязва регулиране на кръвното налягане до нормално ниво, както в случаите на повишено налягане, така и при наличие на хемодинамични смущения от хипотоничен тип.
Терапията Детензор позволява качествено отстраняване на мускулно-тоничните прояви в условията на продължителна релаксация в комбинация с музикална и арома терапия, за достигане на комфортно психо-емоционално състояние на пациента.
Степента на ефективност, както и броя на процедурите, се контролират с помощта не само на общи клинични методи на изследване и клинични картини, но и чрез компютърна програма „AMSAT“, позволяваща да се направи оценка на функционалното състояние на здравето, както и други методи за оценка на функционалното състояние на човека, основаващи се на системен подход.

Още от нашия блог

25

25-годишен опит при прилагането на терапия Вертора в рамките на възстановителната медицина на Руската федерация

Методът за терапия Вертора за продължително щадящо издължаване и разтоварване на гръбначния стълб е разработен от…

Виж повече

Всеки се нуждае от това … без изключения …

Винаги намирате време за това и знаете, че това е просто нещо, което правите всеки ден, за да се грижите за себе си. Грижата за себе си е важна!

Виж повече
vazdeystvie-pri-uslozhneni-razhdaniya

Въздействие при усложнени раждания върху състоянието на гръбначния стълб при деца и възрастни

По време на всяко нормално раждане, а още повече при по-тежките раждания, върху шийния отдел на гръбнака се оказва голямо натоварване.

Виж повече
0
Вашата количка
Your cart is emptyReturn to Shop
Допълнете вашата поръчка