fbpx

Методът за терапия „ВЕРТОРА“ като част от комплексна рехабилитацията на функционалното състояние

terapia-verthora

Съвременната демографска ситуация, рязкото влошаване на здравето, смущенията в растежа, значителното намаляване на устойчивостта на организма към факторите на околната среда, спешно налагат разработването на всеобхватни мерки за решаване на тези проблеми. Една от актуалните задачи на деня е създаването на национална програма за „Запазване на здравето и поддържане работоспособността на населението на Русия.“ Тук основната задача не е идентифицирането на заболяването, а оценката на здравето и разработването на мерки за неговото укрепване.
Здравето се разглежда като процес на непрекъсната адаптация на организма към околната среда, а параметрите за здравословното състояние са приспособителните адаптационни възможности на организма. На границата между здравето и болестта възникват редица преходни състояния, известни като донозологични (предболестни). извършваните масови профилактични изследвания на населението показват, че 50 до 80% от населението е на различни етапи на такива предболестни състояния. Повечето хора се нуждаят не от медицинска диагностика, а от определяне на степента на намаляване на адаптационните възможности и степента на отклонение от нормата.
За възстановяване на функционалното състояние, ние прилагаме метода за терапия Детензор. Терапевтичната система „Детензор“ е създадена през 1978 година в Германия от проф. K. Кинляйн и се прилага успешно в терапевтични и ортопедични клиники по целия свят. Този метод отговаря на основните изисквания на една идеална система за възстановяване на гръбначния стълб и оказва положителен ефект върху централната нервна система. Прилаганото продължително удължаване на гръбначния стълб се осъществява в условия на отпускане и в оптимални посоки при правилно положение на гръбначния стълб и запазени физиологични криви. Това се осигурява от еластичната конструкция с наклонени ребра, чието положение се променя под въздействието на тялото на пациента.
При полагане на пациента върху системата се формира оптимално-насочена сила на обтягане, която е строго зависима от теглото на тялото на пациента, които в съвкупност водят до разтоварване на кинематичната система на гръбначния стълб и не допускат прекалено издължение. Важно предимство на тази система е емоционалният комфорт на пациента в комбинация с корекцията на мускулния тонус. За това свидетелства нормализирането на тоничната фаза при нистагъм, характеризиращо се с увеличаване на вестибуларната устойчивост. Установява се благоприятен ефект върху редица психо-физиологични процеси: внимание, памет, сензомоторни реакции и други.
При провеждане на терапията още от първите процедури се забелязва регулиране на кръвното налягане до нормално ниво, както в случаите на повишено налягане, така и при наличие на хемодинамични смущения от хипотоничен тип.
Терапията Детензор позволява качествено отстраняване на мускулно-тоничните прояви в условията на продължителна релаксация в комбинация с музикална и арома терапия, за достигане на комфортно психо-емоционално състояние на пациента.
Степента на ефективност, както и броя на процедурите, се контролират с помощта не само на общи клинични методи на изследване и клинични картини, но и чрез компютърна програма „AMSAT“, позволяваща да се направи оценка на функционалното състояние на здравето, както и други методи за оценка на функционалното състояние на човека, основаващи се на системен подход.