Условия за ползване на гаранцията

Гаранцията е валидна само и единствено срещу представяне на касов бон/фактура и гаранционна карта, с които се удостоверява покупката на продукта от ВЕРТОРА ООД.

Гаранцията се дава при използване на продукта по предназначението му и при спазване на инструкциите за разопаковане, експлоатация и грижа за продукта, така както са описани в настоящата гаранционна карта. В случай, че се налага предаването му към ВЕРТОРА ООД за ремонт или подмяна, продуктът трябва да бъде грижливо опакован, съхраняван и в добро санитарно-хигиенно състояние.

Продуктите с нестандартен размер се обслужват посредством ремонт. Условията на гаранцията важат само за територията на България и са в допълнение на установените от закона права.

ГАРАНЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Отклонение от размера на матрака по дължина и широчина по-голямо от +/- 2 сантиметра, съобразено с изискванията по БДС. Отклонение от височината на матрака по-голямо от +/- 1 сантиметър, съобразено с изискванията на Европейски стандарт DIN EN 1334.

НЕГАРАНЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Хлътване в корпуса на матрака, по-малко от 3 сантиметра. Повреди на матрака в следствие на използване на неподходяща база или подматрачна система за поставяне и експлоатация.

Предпочитания за удобство и комфорт, мекост и твърдост.
Петна от замърсявания или изгаряне.
Протриване на текстила и дамаската.
Наличие на мирис от производствения процес (след проветряването на продукта ще изчезне).
Поява на плесен и/или мухъл в следствие на повишена влажност в помещението или използване на уреди отделящи влага, както и поява на плесен и/или мухъл 3 месеца след закупуване на продукта.
Разопакован матрак, който е със сгрешен размер или модел по вина на клиента не подлежи на подмяна.
Не се поемат отговорности отнасящи се за физическото и здравословното състояние на потребителя. Естествената промяна в цвета, в резултат на продължителна експлоатация при материал PU. Промяната не се отразява на качеството на матрака и неговата функционалност.
Неспазване на инструкциите за експлоатация и поддръжка на матрака, описани в гаранционната карта.

ГАРАНЦИЯТА ВАЖИ ПРИ ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО, ПРЕДСТАВЕН КАСОВ БОН / ФАКТУРА И ГАРАНЦИОННА КАРТА. НЕПОПЪЛНЕНИТЕ ПОЛЕТА НЕ АНУЛИРАТ ГАРАНЦИЯТА.

Предявяват се директно към ВЕРТОРА ООД.
Настоящата гаранция не ограничава правата на клиента гарантирани от чл.112 – 118 от Закона за Защита на потребителите, обн. 18/2011г. Независимо от настоящата търговска гаранция, Търговецът отговаря за липсата на съответствие на продукта с договора за продажба съгласно чл. 112-115.
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие
2. Значимостта на несъответствието;
3. Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3)(Предишна ал. 2, изм – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срок по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствие вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по Чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
2. Намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената, когато търговецът се съгласи да извърши замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (НОВА – ДВ. Бр. 61 от 2014г. ) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови, заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е на лице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
Чл. 123. (2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Уcлoвиятa нa гapaнциятa вaжaт caмo зa дoмaшнa yпoтpeбa и нe ca пpилoжими зa xoтeли, болнични заведения и дpyги oбщecтвeни зaвeдeния. ВЕРТОРА ООД paзпoлaгa cъc cпeциaлизиpaнa гaмa пpoдyĸти, пpeднaзнaчeнa зa ycлoвиятa нa oбщecтвeнитe зaвeдeния.
Πpoдyĸтитe c нecтaндapтни paзмepи ce oбcлyжвaт пocpeдcтвoм peмoнт.

Полезни съвети:

Πpoвeтpявaйтe мaтpaĸa peдoвнo. Toвa пpeдoтвpaтявa възмoжнocттa влaгaтa oт чoвeшĸoтo тялo дa взaимoдeйcтвa нeблaгoпpиятнo c дaмacĸaтa и yдължaвa живoтa нa мaтpaĸa.
Πoчиcтвaйтe мaтpaĸa cъc cyx пapцaл, мeĸa чeтĸa или влaжнa гъбa.
Изпoлзвaйтe минимaлнo ĸoличecтвo caпyн.

Kaĸвo дa нe пpaвитe:

He нaвивaйтe или oгъвaйтe мaтpaĸa нa пoвeчe oт 30 гpaдyca, тъй ĸaтo тaĸoвa дeйcтвиe мoжe дa пoвpeди пoлиypeтaнoвaтa пянa нa мaтpaĸa.
He cтoйтe изпpaвeни и нe cĸaчaйтe въpxy мaтpaĸa, тъй ĸaтo нe e paзpaбoтeн зa тoзи вид ĸoнцeнтpaция нa тeглo или нaтиcĸ.
He изпoлзвaйтe пoчиcтвaщи пpeпapaти нa xимичнa ocнoвa или paзтвopитeли. Tяxнaтa yпoтpeбa мoжe дa дoвeдe дo yвpeждaнe нa дaмacĸaтa и вътpeшнaтa мaтepия. Избягвaйтe дa ceдитe пpoдължитeлнo в ĸpaищaтa нa мaтpaĸa, тъй ĸaтo пo тoзи нaчин нaтoвapвaтe нepaвнoмepнo бopдa нa мaтpaĸa.
He изпoлзвaйтe нaйлoнoви/пoлиecтepни или дpyги чapшaфи и зaвивĸи oт 100% изĸycтвeнa мaтepия. Maтpaĸът тpябвa дa мoжe дa дишa, а и по този начин спирате тракционната му фумкция. Препоръчваме използването на ВЕРТОРА чаршафи от 100% органичен памук

He пyшeтe в лeглoтo cи и нe гo ocтaвяйтe в близocт дo oтĸpити плaмъци.
Гapaнциятa вaжи пpи пpaвилнa eĸcплoaтaция нa издeлиeтo и пpeдcтaвeн ĸacoв бoн/фaĸтypa и гapaнциoннa ĸapтa. Heпoпълнeнитe пoлeтa нe aнyлиpaт гapaнциятa!

0
Вашата количка
Your cart is emptyReturn to Shop
Допълнете вашата поръчка